Skip to main content

Usluga reprodukcije i zdravlje životinja

Uz pomoć naših veterinara nudimo kompletne usluge vezane za reprodukciju i pakete usluga zdravlja životinja za naše ključne partnere.Veterinar koji je član našeg tima stručnjaka, neprekidno pružajući informa cije našem konsultantu za ishranu, omogućavajući nam da brzo odgovorimo na različite probleme sa zdravljem životinja. Obezbeđena je kontinuirana konsultantska usluga koja se tiče uspešne reprodukcije. Naš cilj je da sprečimo – ili otkrijemo, što je ranije moguće – sve probleme sa zdravljem životinja na koje možemo brzo da odgovorimo.

Što se tiče reprodukcije, mi vodimo protokol, prilagođen datoj farmi, optimizirajući vreme oplodnje krava i junica. Jedna od naših ključnih prednosti u odnosu na druge proizvođače hrane koji takođe zapošljavaju nezavisne stručnjake za reprodukciju je da prepoznajemo probleme i razmenjujemo informacije direktno, bez ikakvog odlaganja. Rukovodstvo farme je takođe uključeno u ovu vrstu saradnje među članovima tima, maksimalno povećavajući efikasnost i efektivnost saradnje u okviru proširenog tima. Ovim zajedničkim naporom upravlja se detaljno u kontekstu našeg TMR+ programa, a njegova efektivnost ogleda se u stalnom poboljšanju zdravlja životinja i reproduktivnog odnosa naših partnera.

Vaši rezultati, upotpunjeni našom stručnošću

Agrofeed usluge reprodukcije i zdravlja životinja

Ultrazvučne rane provere trudnoće i dijagnostika jajnika

Identifikacija pitanja vezanih za metabolizam i davanje predloga za njihovo rešavanje

Individualno prilagođen hormonski program na osnovu pregleda jajnika

Razvoj zasušenog protokola

Protokoli za sprečavanje komplikacija koji proizilaze iz problema sa papcima životinja