Skip to main content

Agrofeed je

vodeći proizvođač premiksa u Mađarskoj

U službi poljoprivrede

Vodeći proizvođači premiksa na mađarskom tržištu više od 10 godina

Sa ponosom predstavljamo naša dostignuća u poljoprivredi od 2001. godine

100%
mađarsko vlasništvo
20
godina na tržištu
40
radnika
400
kolléga

Broj hranjenih životinja

679
miliona

brojlera

13,9
miliona

ćuraka

3,6
miliona

koka nosilja

6,2
miliona

pataka i gusaka

256
hiljada

goveda

415
miliona

 tovnih svinja

8,2
miliona

tovljenika

Naši međunarodni odnosi

Odeljenje za izvoz ima zadatak da prodaje premikse i dodatke stočnoj hrani za živinu, svinje, preživare i za akvakulturu na međunarodnim tržištima, uz tehničku i stručnu podršku stručnjaka za ishranu životinja i tehnoloških stručnjaka i tehničara odeljenja.

Rusija,
Ukrajina,
Latvija,
Litvanija,
Moldavija,
Gruzija,
Jermenija,
Azerbejdžan,
Uzbekistan,
Belorusija,
Kazakstan,
Poljska,
Češka Republika,
Slovačka,
Finska,
Rumunija
Bugarska
Grčka
Srbija
Hrvatska
Bosna i Hercegovina
Makedonija
Albanija
Slovenija
Turska
Egipat
Oman
Saudijska Arabija
Pakistan
Ujedinjeni Arapski Emirati
Nigerija
Gana
Kenija
Uganda
Ruanda
Kamerun
Italija