Skip to main content

Świadczenie usług w zakresie biologii rozrodu i zdrowia zwierząt

Z pomocą naszego lekarza weterynarii oferujemy naszym kluczowym partnerom kompletne pakiety usług z zakresu biologii rozrodu i zdrowia zwierząt. Nasz współpracownik weterynarii jest członkiem naszego zespołu profesjonalistów, stale dostarczając informacji naszemu współpracownikowi konsultantowi paszowemu, co pozwala nam szybko reagować na różne problemy związane ze zdrowiem zwierząt. Zapewniamy również stałe doradztwo w zakresie udanej reprodukcji.

Naszym celem jest zapobieganie – lub jak najwcześniejsze wykrywanie – wszelkich problemów zdrowotnych zwierząt, na które możemy szybko zareagować. W zakresie biologii rozrodu stosujemy protokół dostosowany do danego gospodarstwa, optymalizujący terminy impregnacji krów i jałówek. Jedną z naszych kluczowych przewag nad innymi producentami pasz, którzy również zatrudniają niezależnych biologów reprodukcyjnych, jest to, że rozpoznajemy problemy i wymieniamy informacje bezpośrednio, bez żadnych opóźnień. Kierownictwo fermy również angażuje się w tego typu współpracę między członkami zespołu.

Twoje wyniki poparte naszymi umiejętnościami

Usługi firmy Agrofeed w zakresie biologii reprodukcyjnej i zdrowia zwierząt

Ultradźwiękowe kontrole wczesnej ciąży i diagnostyka jajników

Identyfikacja problemów związanych z metabolizmem i przedstawienie propozycji ich rozwiązania

Indywidualnie dostosowany program hormonalny na podstawie badania jajników

Opracowanie protokołów suszenia

Protokoły zapobiegania kulawiznom i powikłaniom wynikającym z problemów z racicami zwierząt