Skip to main content

Agrofeed tehnologija živine

Saradnju i predlaganje rešenja za kooperativno rešavanje problema ukoliko se pojave.

  • Uslovi držanja i ishrane
  • Temperatura i uslovi ventilacije
  • Provere kvaliteta vazduha
  • Osvetljenost i intezitet svetlosti
  • Kvalitet vode za piće i stočne hrane