Skip to main content

Agrofeed program ishrane goveda

Naš program ishrane se zasniva na kombinovanju proverenih proizvoda od visokokvalitetnih sirovina prilagođenih pojedinačno svakoj farmi, koristeći specifične recepte. Naši proizvodi dolaze sa standardnim sastavom i hranljivim sadržajem; to je garantovano našim sistemom osiguranja unutrašnjeg kvaliteta, kao i redovnim laboratorijskim kontrolnim testovima. Naši konsultanti su visoko obučeni, sa jakim teorijskim razumevanjem i velikim praktičnim iskustvom, zato su i sastavni deo našeg sistema ishrane.

Naši zadaci uključuju doprinos radu poljoprivrednog menadžmenta, obezbeđivanje hrane i tehnološke konsultantske kuće prilagođene farmi o kojoj je reč, u kombinaciji sa redovnim, ličnim posetama na licu mesta. Ovaj zajednički napor – dopunjen radom našeg kolege reproduktivnog biologa – garantuje poboljšanu efikasnost i efektivnost farmi i omogućava najbrže moguće ostvarenje postavljenih ciljeva. Naš TMR+ program detaljno demonstrira ključne elemente efikasnosti zajedničkog rada.

Program ishrane krava muzara

Program ishrane teladi i junica

Kontinuirana usluga i konsultacije na farmama

Agrofeed program ishrane goveda

Agrofeed program ishrane goveda

Tokom laktacije i svih faza odgajanja i tovljenja mladih goveda

Ponuda proverenih proizvoda koji se već koriste na raznim farmama, kao i proizvoda prilagođenim pojedinačnim farmama.

Kontinuirana usluga i konsultacije na farmama

Recepti razvijeni kroz najnovije programe za razvoj recepata.

AMTS Cattle Professional US softver za razvoj recepata, NDS Nutritional Dynamic Systems Italijanski softver za razvoj recepata, oba zasnovana na CNCPS modelu

Provera konverzije hrane pomoću TMR separatora i testova varenja

Procena metaboličkog profila jednom godišnje

Analiza podataka o proizvodnji

Pokretanje pitanja, ponuda mogućih rešenja

Konsultantska kuća za tehnološku i populacionu dinamiku

Na osnovu poslednjih praktičnih rezultata.

Nega,
to se računa