Skip to main content

Istraživanje i razvoj

korišćenje inovativne tehnologije

keveréktakarmány

Naše istraživačke i razvojne aktivnosti se zasnivaju na

  • Domaća i međunarodna tehnička literatura, rezultati istraživanja koje su sproveli proizvođači sirovina,
  • eksperimenti ishrane i praktično iskustvo naših profesionalaca i tehničara,
  • takođe se značajno oslanjamo na tehničko/profesionalno iskustvo profesionalaca i tehničara naših partnera.

Naši recepti za mešavinu premiksa i hrane zasnivaju se
na osnovu najnovijih istraživanja, praktičnih rezultata i međunarodnih preporuka.

Farma svinja u Lovaszpatona

Proizvodni rezultati na nivou svetske klase

Ciljevi izgradnje probne farme i njenog kontinuiranog razvoja u 2013. godini, sa ukupnim kapitalnim rashodima HUF-a 600 miliona:

  • testiranje proizvoda pre ponude partnerima na farmi od 200 krmača,
  • snabdevanje naših spoljnih porudžbina za ishranu, tehnologije uzgoja svinja i usluge zdravlja životinja, podrška razvojnim projektima proizvoda
Živih prasića po prašenju
prasad / krmača

16,87

Procenat oplodnje
%

95,31

Odbijenih prasadi po krmači godišnje
prasad / krmača / godina

35,28

Prodata tovna prasad po krmači godišnje
prasad / krmača / godina

33,86

Povećanje telesne težine
(između 26. i 72. dana)
g / dan

510

Konverzija hrane specigična za uzgajivače
kg / kg

1,52

Povećanje telesne težine na farmi za tov
g / dan

968

Specifična konverzija hrane kod tova svinja
kg / kg

2,63

Naši fiksni invensticioni projekti

Postrojenje za fermentaciju u Szalkszentmarton-u

Cilj projekta je da se prilagodi i unapredi inovativna tehnologija anaerobne fermentacije zasnovan na domaćim resursima žitarica i proteina i njihovi nus-proizvodi za unapređenje proizvodnje stoke i statusa zdravlja životinja.

Takođe nam je u cilju da proširimo prednosti fermentisanog proizvoda na farme koristeći i tehnologiju suvog hranjenja, tako što ćemo čvrste supstrate dodavati fermentisanim sirovinama.

Početak projekta: sredina 2021.

Stvaranje nove laboratorije

Zajedno sa izgradnjom naše fabrike za fermentaciju u Szalkszentmarton-u 2021 postavili smo i novu laboratoriju po evropskim standardima u Mađarskoj.

Izgradnja eksperimentalne živinarske farme

Pored postojeće farme svinja Agrofeed Group planira da izgradi multifunkcionalni eksperimentalni kompleks na živinarskoj farmi kako bi proučili uticaje različitih tehnoloških parametara (pored ishrane) na produktivnost u tri odvojene jedinice za držanje živine istovremeno. Arhitektonska rešenja koja će biti primenjena i najsavremenija tehnologija koja će biti instalirana omogućiće maksimalnu proizvodnju u smislu obima i standarda, kao i ekonomske efikasnosti. Posebna funkcija perspektivne probne farme je da će njen centar za posetioce dati uvid i u proizvodne procese.

Naše fabrike

Fabrika u Rusiji (Jasnogorsk)

2016 – najnovija i najutentičnija ruska fabrika za proizvodnju premiksa, potupno automatizovana, vertikalna proizvodna linija podne površine 1400m2, laboratorija svetske klase podne površine 250m2

Szalkszentmarton

2005 – postavljena je jedna od najautentičnijih fabrika za premikse, koncetrate i predstartere 2010 – unapređenje, modernizacija U obe fabrike: Kontrola procesa na osnovu upotrebe bar kodova, robotizacija procesa, automatizovane linije za punjenje kesa, sveobuhvatna identifikacija i praćenje.

Upravljanje kvalitetom

  • primena akreditovanih FAMI-QS V6 (GMP+,QS) i
  • ISO 22000 (HACCP) sistema međunarodnog priznanja za upravljanje kvalitetom pokrivaju celokupan proces proizvodnje i distribucije proizvoda,
  • garantujući kontinuiran,
  • pouzdani kvalitet Korišćenje Navision korporativnog upravljanja za pouzdanu sledljivost Bliska saradnja sa međunarodno priznatim LUFA laboratorijama