Skip to main content

Naš cilj je da razvijemo isplativ program ishrane, prilagođen nivou svake proizvodnje i svake pojedinačne farme

Vaši rezultati, upotpunjeni našom stručnošću

Agrofeed program ishrane svinja

Kontrola sirovina

Pregled fabrika za mešanje

Razvoj recepata za ishranu prilagođen tehnologiji čuvanja i hranjenja svake pojedinačne farme, kao i populacione genetike

Uzimajući u obzir sezonske uticaje, priprema specijalnih ponuda za leto

Kontinuirano pružanje informacija o razvoju i novitetima

Koordinacija i procena ispitivanja hranjenja