Skip to main content

Agrofeed program ishrane kod živine

Sveobuhvatna konsultanska ishrana, premiks preporuke i formulacije hrane, zajednički tehnički rad na izradi recepata i prezentaciji noviteta.

Nudimo program ishrane prilagođen potrebama korporativnih farmi živine, za naše postojeće i buduće partnere. Nudimo program ishrane prilagođen potrebama korporativnih farmi živine, za naše postojeće i buduće partnere. Preporučujemo premiksovane proizvode (panel, premiks, koncentrat) koje postrojenje za mešanje stočne hrane može pravilno da inegriše u stočnu hranu i koje će biti pogodno da u potpunosti zadovolji potrebe populacije za hranljivim materijama. Ovo zahteva razumevanje tehničkih mogućnosti i stanja fabrike za mešavinu stočne hrane.

baromfi takarmányozás

Vaši rezultati, upotpunjeni našom stručnošću

Agrofeed program ishrane za živinu

Saradnju i predlaganje rešenja za kooperativno rešavanje problema ukoliko se pojave.

Uslovi držanja i ishrane

Temperatura i uslovi ventilacije

Provere kvaliteta vazduha

Osvetljenost i intezitet svetlosti

Kvalitet vode za piće i stočne
hrane

Premiks

Prilikom izrade recepata za premikse, faktori Agrofeed doo u uslovima/objektima itd. dostupni su na farmama svojih postojećih i budućih partnera, uključujući živinu i hibride koje čuvaju, kao i karakteristike njihovih objekata za mešanje hrane.

Naš stručni tim uzima u obzir koliki je pristup sirovinama naših partnera, radeći optimalno mešanje proporcija u skladu sa tim.

Naši konsultanti prate razvoj stočne populacije, pružajući kontinuiranu konsultaciju kao pomoć našim partnerima.

Cilj je da se postignu najbolji mogući rezultati.

Kompletan premiks

Premiksi na većem nivou odnosa mešanja, koji sadrže neophodne mikronutrijente, vitamine, makronutrijente, aminokiseline, enzime i dodatke ishrani.

Premiksi sadrže aminokiseline u odnosima koji su idelani za životinje.

Preporuke kompanija koje distribuiraju hibride uzimaju se u obzir i prilikom optimizacije sastava naših proizvoda.

Na zahtev, premiksi mogu da sadrže različite dodatke ishrani (enzime, vezivna sredstva toksina, obojeni agensi itd.), kao i lekove prepisane od strane veterinara (npr. coccidiostatics)

Koncentrat

Naši koncetrati sadrže sve što je potrebno za životinje, a to je sledeće:

  • Vitamini

  • Mikronutritijenti

  • Makronutritijenti

  • Sirovine koje sadrže proteine.

Na zahtev, premiksi mogu da sadrže različite dodatke ishrani, kao i lekove prepisane od strane veterinara.

Potpuna smeša

Za naše partnere koji nemaju kapacitet mešanja, nudimo gotove smeše. One su prilagođene ciljanim nivoima proizvodnje, koje težimo da postignemo na najisplativiji način.

Dodaci ishrani

Grupa proizvoda VivaLine sastoji se od sledećih proizvoda za živinu:

Mešavine tečnih kiselina, tretman pijaćom vodom „zakiseljavanje“

Besplatne mešavine kiselina za saniranje hrane.

Zasićeni butirat, izvor butirične kiseline.

Zasićena esencijalna ulja i organske kiseline, regulacija crevne flore.

Vezivna sredstva toksina, bezbedno hranjenje.

Pored VivaLine grupe proizvoda, plasiramo i druge dodatke ishrani, npr. enzime, sintetičke aminokiseline, emulzive, antioksidanse itd…