Skip to main content

Sektor za živinu

Sveobuhvatna konsultanska ishrana, premiks preporuke i formulacije hrane, zajednički tehnički rad na izradi recepata i prezentaciji noviteta.

Nudimo program ishrane prilagođen potrebama korporativnih farmi živine, za naše postojeće i buduće partnere. Preporučujemo premiksovane proizvode (panel, premiks, koncentrat) koje postrojenje za mešanje stočne hrane može pravilno da inegriše u stočnu hranu i koje će biti pogodno da u potpunosti zadovolji potrebe populacije za hranljivim materijama. Ovo zahteva razumevanje tehničkih mogućnosti i stanja fabrike za mešavinu stočne hrane

Kontakt

Siniša Knežević
General Manager
Jelena Lazić
Office
Marko Lazović
Monogastric (Swine and Poultry)
Nenad Bojić
Ruminants