Skip to main content

Technologie drobiu firmy Agrofeed

Współpraca i proponowanie rozwiązań dla wspólnego rozwiązywania problemów w miarę ich pojawiania się.

  • Warunki utrzymania i karmienia
  • Warunki temperaturowe i wentylacyjne
  • Kontrole jakości powietrza
  • Oświetlenie i intensywność światła
  • Jakość wody pitnej i pasz