Skip to main content

Agrofeed baromfi technológia

Együttműködés és javaslattétel a felmerülő problémák közös megoldására.

  • Tartási és takarmányozási körülmények
  • Hőmérsékleti, szellőztetési viszonyok
  • Levegőminőségi vizsgálatok
  • Megvilágítás és fényerősség
  • Ivóvíz és takarmány minőség
baromfi technológia