Skip to main content

Program żywienia bydła firmy Agrofeed

Nasz program żywieniowy opiera się na łączeniu sprawdzonych produktów wykonanych z wysokiej jakości surowców i dostosowanych indywidualnie do każdego gospodarstwa, z wykorzystaniem określonych receptur. Nasze produkty mają standardowy skład i zawartość składników odżywczych; gwarantuje to nasz wewnętrzny system zapewnienia jakości, a także regularne laboratoryjne badania kontrolne.

Nasi konsultanci są doskonale wyszkoleni, mają solidną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne, i stanowią integralną część naszego systemu żywienia.

Do naszych zadań należy współudział w pracach zarządzania gospodarstwem, doradztwo żywieniowe i technologiczne dostosowane do danego gospodarstwa, połączone z regularnymi, osobistymi wizytami na miejscu. Ten wspólny wysiłek – uzupełniony pracą naszego kolegi biologa rozrodu – gwarantuje poprawę wydajności i efektywności hodowli oraz pozwala na jak najszybszą realizację założonych celów.

Program żywienia krów mlecznych

Program żywienia cieląt i młodego bydła

Stały serwis i doradztwo w gospodarstwie

Twoje wyniki poparte naszymi umiejętnościami

Program żywienia bydła firmy Agrofeed

W okresie laktacji oraz we wszystkich fazach odchowu i tuczu młodego bydła

Oferta sprawdzonych produktów stosowanych już w różnych gospodarstwach, jak również produktów dostosowanych do indywidualnych gospodarstw.

Stały serwis i doradztwo w gospodarstwie

Receptury opracowane w ramach najnowocześniejszych programów opracowywania receptur.

Amerykańskie oprogramowanie do opracowywania receptur AMTS Cattle Professional, włoskie oprogramowanie do opracowywania receptur NDS Nutritional Dynamic Systems, oba oparte na modelu CNCPS

Kontrola frakcji dawki pokarmowej

z separatorem TMR i testami strawności na podstawie wypłukiwania obornika

Ocena profilu metabolicznego raz w roku

Analiza danych produkcyjnych

Podnoszenie problemów, proponowanie możliwych rozwiązań

Doradztwo w zakresie technologii i dynamiki populacji

Na podstawie najnowszych wyników praktycznych.