Skip to main content
# Teme
Korporativne vesti
2023.03.20.
Pratite nas!

Prelazimo na ekološki dizajn pakovanja

Agrofeed je posvećen održivom razvoju, pa tako posvećuje veliku pažnju upotrebi ambalaže
koja se reciklira. Ovo imamo na umu za naše nove investicije za upotrebu prirodnih resursa,
inkorporaciju efikasnih metoda za održivu životnu sredinu.
U razvoju našeg poslovanja, imamo kompleksan pristup socijalnom i ekonomskom razvoju kao i zaštiti životne sredine.