Skip to main content

Badania i rozwój

Zastosowanie nowych technologii

Nasze badania i rozwój oparte są na podstawie:

Literatura techniczna krajowa i zagraniczna, wyniki badań przeprowadzonych przez producentów surowców, eksperymenty żywieniowe oraz praktyczne doświadczenie naszych specjalistów i techników, polegamy również na doświadczeniu technicznym / zawodowym specjalistów i techników naszych partnerów. nasze receptury premiksów i mieszanek paszowych opracowywane są na podstawie najnowszych badań i praktycznych wyników oraz międzynarodowych rekomendacji.

Ferma trzody chlewnej w Lavászpantona

Wyniki produkcji światowej klasy

Cele budowy fermy testowej i jej dalszy rozwój w 2013 roku, przy całkowitych nakładach inwestycji w wysokości 600 mln HUF:

  • testy na produktach przed zaoferowaniem partnerom na farmie liczącej 400 loch, realizacja zamówień wewnęcznych na pasze,
  • technologie chowu trzody chlewnej i usługi zdrowotne zwierząt oraz wspieranie projektów rozwoju produktów
Sprzedane tuczniki od lochy rocznie
prosięta / locha / rok

33,86

Przyrost masy ciała (między 26 a 72 dniem)
g / dzień

510

Średnie zużycie paszy
kg/kg

1,52

Przyrosty masy wagi w trakcie tuczu
g / dzień

968

Średnie zużycie paszy dla tuczników
kg/kg

2,63

Nasze nowe, zatwierdzone projekty inwestycyjne

Zakład fermentacji w Szalkszentmárton

Cel projektu: adaptacja i doskonalenie innowacyjnej technologii mokrej fermentacji w oparciu o krajowe surowce zbożowe, białkowe i ich produkty uboczne dla poprawy produkcji zwierzęcej i zdrowotności zwierząt.

Naszym celem jest również rozszerzenie korzyści płynących z przefermentowanego produktu na gospodarstwa stosujące technologię żywienia na sucho, poprzez powlekanie podłoży stałych przefermentowanymi surowcami.

Rozpoczęcie projektu: połowa 2021 r.

Stworzenie nowego labolatorium

Wraz z budową naszej fermentowni w Szalkszentmárton w 2021 roku uruchomiliśmy również nowe laboratorium o europejskich standardach na Węgrzech.

Z naszych usług mogą korzystać zarówno nasi partnerzy, jak i klienci zewnętrzni. Zastosowane metody analityczne pozwolą na sprawne i efektywne wspieranie pracy naszych partnerów.

Budowa eksperymentalnej fermy drobiu

Oprócz istniejącej eksperymentalnej fermy trzody chlewnej, Grupa Agrofeed planuje budowę wielofunkcyjnego eksperymentalnego kompleksu ferm drobiu w celu zbadania wpływu różnych parametrów technologicznych (oprócz żywienia) na produktywność w trzech oddzielnych obiektach drobiarskich jednocześnie. Zarówno zastosowane rozwiązania architektoniczne, jak i najnowocześniejsza technologia, która zostanie zainstalowana, umożliwią maksymalizację produkcji pod względem wolumenu i standardów oraz efektywności ekonomicznej. Specjalną funkcją przyszłej fermy testowej jest to, że jej centrum dla zwiedzających daje również wgląd w procesy produkcyjne.

Nasze wytwórnie

Zakład w Rosji (Jasnogorsk):

2016 – najnowszy i najnowocześniejszy w Rosji zakład produkcji premiksów w pełni zautomatyzowana, pionowa linia produkcyjna o powierzchni 1400 m2 światowej klasy laboratorium o powierzchni 250 m2.

Szalkszentmárton:

2005 – Uruchomiono jedną z najnowocześniejszych w Europie fabryk premiksów, koncentratów i prestarterów

2010 – udoskonalenie, modernizacja

W obu zakładach:

sterowanie procesem w oparciu o wykorzystanie kodów kreskowych
robotyzacja procesów
zautomatyzowane linie do napełniania worków
kompleksową identyfikacją i nadzorem.

Zarządzanie Jakością

  • stosowanie akredytowanych systemów FAMI-QS V6 (GMP+, QS) i ISO 22000 (HACCP) o międzynarodowym uznaniu
  • systemy zarządzania jakością obejmują cały proces wytwarzania i dystrybucji produktów, gwarantując stałą, niezawodną jakość
  • wykorzystanie systemu ładu korporacyjnego Navision w celu zapewnienia niezawodnej identyfikowalności
    ścisła współpraca z uznanymi na arenie międzynarodowej laboratoriami LUFA.