Skip to main content

Program zdrowia trzody chlewnej firmy Agrofeed

Szerokie bezpłatne doradztwo weterynaryjne pomagające w ustaleniu przyczyn problemów zdrowotnych zwierząt.

Twoje wyniki poparte naszymi umiejętnościami

Program zdrowia trzody chlewnej firmy Agrofeed

Do uzyskania wydajności i skuteczności odpowiedniej do możliwości genetycznych populacji trzody chlewnej niezbędne są:

  • tworzenie i zarządzanie skutecznie funkcjonującą bazą w zakresie zdrowia zwierząt
  • regularne kontrole zdrowia zwierząt w gospodarstwie,
  • systematyczne gromadzenie danych o chorobach oraz stworzenie systemu monitorowania produkcji
  • działalność w zakresie bioasekuracji (gwarancja produkcji zdrowych populacji potomstwa),
  • możliwie wszechstronna analiza kompletnych procesów zarządzania gospodarstwem (technologia, genetyka żywienia, siła robocza itp.)
    oceny i ewaluacje gospodarstw, uzupełniające badania laboratoryjne w rzeźniach

System monitorowania zdrowia zwierząt Agrofeed Kft obejmuje możliwości diagnostyczne zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim; używając ich i interpretując je razem, możemy zaproponować wyższą produkcję.