Skip to main content

Agrofeed sertés állategészségügyi program

Széleskörű, térítésmentes állatorvosi szaktanácsadás az állategészségügyi problémák okainak és hátterének felderítésére.

Az Ön eredményei a mi tudásunkkal kiegészítve

Az Agrofeed  sertés állategészségügyi programja

A sertésállományok genetikai képességének megfelelő hatékonyságú termelés folytatásához elengedhetetlen :

  • a jól működő állategészségügyi háttér kialakítása, menedzselése,
  • a telepi rendszeres állategészségügyi vizsgálat, a betegségekkel kapcsolatos adatok szisztematikus gyűjtése, termelés-monitoring rendszer kialakítása,
  • biosecurity tevékenység (az egészséges utódállomány létrehozásának garanciája),
  • teljes telepi menedzsment folyamatok (technológia, takarmányozás genetika, emberállomány, stb.) legmélyrehatóbban elemzése,
  • telepi felmérő és értékelő vizsgálatokvágóhídi kiegészítő laborvizsgálatok.

Az Agrofeed Kft. állategészségügyi felügyeleti rendszere magába foglalja mind a telepen belüli mind a telepen kívüli diagnosztikai lehetőségeket, melyeket együttesen értelmezve vagyunk képesek javaslatot adni a termelés hatékonyságának javítására.