Skip to main content

Program Partnerski Głównych Eksporterów

Program Partnerstwa dla Głównych Eksporterów (KEPP) ma na celu stworzenie umowy o współpracy specjalnie dla dużych węgierskich firm eksportujących, które wnoszą znaczący wkład w węgierski eksport, podobnie jak umowy o partnerstwie strategicznym skupiające się w szczególności na dużych inwestorach.

Partnerstwo to jest uznaniem zagranicznej działalności handlowej, zainteresowanego przedsiębiorstwa i służy jako mechanizm udzielania mu dodatkowej pomocy poprzez instrumenty oferowane przez system państwowych instytucji promocji eksportu.

Dzięki temu programowi Agrofeed może rozwinąć się w „węgierskie przedsiębiorstwo wielonarodowe” uznawane na arenie międzynarodowej.